L’experiència recent de la crisi sanitària de la Covid-19 ha evidenciat la profunda crisi que travessa l’actual model d’envelliment, residències per a la Gent Gran i atenció a la dependència. Les iniciatives que trobareu en aquest web ofereixen uns serveis de qualitat humana i professional, i contribueixen quotidianament a mitigar la solitud, l’aïllament, l’angoixa i l’estrès de persones cuidadores i cuidades.

La raó de ser d’aquests projectes és precisament crear un model alternatiu que proporcioni benestar i qualitat de vida a les usuàries, les treballadores i les famílies. Mitjançant la campanya «Prescrivim cura digna!» volem reconèixer el valor social de les iniciatives d’Economia Social i Solidària que desplegen la seva activitat en l’àmbit de treball de la llar i les cures, perquè ofereixen un servei i una atenció humana i propera centrat en les necessitats de les persones i lliure d’afany de lucre; i alhora, generen ocupació de qualitat

I per això us animem a prescriure aquest tipus d’organitzacions des de les vostres consultes o serveis sociosanitaris. Per posar-vos-ho més fàcil, hem fet aquest catàleg recollint els nostres serveis que us animem a compartir i podeu també adherir-vos a la campanya i formar part també de Prescrivim Cura Digna!

Catàleg de serveis

Mujeres Palante

CoopNet

Clara Ser Gran

Hospice

Ca l'Abril

Som amb tu

Més que Cures

Integral

Què és la prescripció social?

La prescripició social és un procés impulsat de manera conjunta per professionals de Serveis Socials i Centres d’Atenció Primària, entitats i ciutadania que identifiquen activitats i serveis que es duen a terme en un territori que poden contribuir a millorar la salut, el benestar i el vincle social de les veïnes i els barris.

La prescripció social és, per tant, el punt de trobada entre els serveis públics i els projectes comunitaris, en què des d’una consulta mèdica o atenció professional es recomana o indica un servei, perquè aquest té un impacte positiu en la salut de les usuàries i el seu entorn des de la dimensió humana, social i comunitària.

Què és la cura comunitària?

Barcelona i els barris compten amb nombroses iniciatives de suport mutu que assumeixen la responsabilitat de cura de manera comunitària. Projectes que visibilitzen i es responsabilitzen de la cura entre persones i generacions, que miren de no deixar ningú enrere i atenen les necessitats en moments del cicle vital que precisen més intensitat, com la vellesa, la malaltia o el naixement.

Projectes, grups i xarxes, formals i informal, que contribueixen a la socialització de la responsabilitat de cuidar, redistribuint les càrregues més enllà de les fronteres de la família i la privacitat de les llars. Iniciatives comunitàries que sorgeixen de persones del territori per resoldre-les de manera col·lectiva i sense ànim de lucre.

Aquests projectes es caracteritzen principalment per la seva capacitat d’autoorganització col·lectiva, la voluntat de dignificar les relacions laborals i contractuals dels i les treballadores professionals, la contribució solidària dels i les membres dels projectes voluntaris, i la transparència en la gestió econòmica i en la presa de decisions.

Alguns exemples de projectes d’aquestes característiques són els projectes de criança compartida, les associacions de famílies, els grups de suport a les cuidadores principals de persones amb dependència, malaltia o gent gran, i les cooperatives de treballadores de la llar i les cures sense ànim de lucre. Totes juntes impulsen un model de democratització de les cures per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i cuidades.

Prescrivim cura digna!

A Barcelona, barris com Sagrada Família, La Verneda i Poble Sec estan derivant cap a activitats i serveis comunitaris que, a poc a poc, han contribuït a promoure la participació social i reduir el sentiment d’aïllament i sol·litud de les persones participants, especialment de la Gent Gran i les cuidadores familliars.

Després d’aquestes primeres experiències en l’àmbit de la salut, volem ampliar la pràctica de la prescripció social a la cura.

Des del setembre de 2019 una desena d’entitats d’Economia Solidària que despleguen la seva activitat en l’àmbit de la cura treballen conjuntament per promoure el consum responsable de cures i construir un espai de trobada que aplegui usuàries, treballadores de la llar i famílies.