Oferim serveis de cura i salut a domicili, adaptats a les necessitats de la persona, propers i de qualitat.

Resolem les necessitats dels i les nostres usuàries i de les persones que se’n cuiden des d’una mirada integral i humana.

Promovem l’autonomia de les persones que precisen cura i apoderem les famílies en les seves habilitats cuidadores

Facilitem l’accés al serveis públics i comunitaris de proximitat.

Els nostres serveis

Cura Digna acompanyem, oferim serveis i atenció social i sanitària a domicili a diferents nivells:
—Atenció i cura personal: amplia oferta de serveis de cura física i emocional, control de medicació, higiene personal, estimulació física i cognitiva, així com d’acompanyament i supervisió a les activitats de la vida quotidiana i en el procés de final de vida, respectant l’autonomia, promovent el creixement personal i l’autocura.
—Salut integrativa: disposem d’un equip multidisciplinari en l’àmbit de la medicina integrativa, oferint serveis d’acupuntura, fisioteràpia, osteopatia, logopèdia, nutrició, homeopatia i psicologia, entre d’altres.
—Cura i treball de la llar: realització de treballs de neteja i higienització ecològica i manteniment de la llar, compres domèstiques i preparació de menjars.
—Suport social i familiar, promovent la relació i coneixement dels recursos de l’entorn de les persones usuàries i facilitant l’accés a la informació relativa als serveis públics i comunitaris relacionats amb el Dret a la Cura.
—Formem i sensibilitzem usuàries, famílies i treballadores per a què puguin cuidar amb professionalitat, autonomia i autoconfiança, siguin agents actius en la cura de la seva pròpia salut física i emocional.

Atenció integral centrada en la persona

El model d’atenció que desenvolupem des de la xarxa de professionals Cura Digna se sustenta en la perspectiva de l’Atenció Integral centrada en la Persona (AICP). De manera conjunta, les persones cuidadores i usuàries de serveis valorem les necessitats, recursos i objectius, i definim un Pla de Treball Individualitzat (PTI), que recull les diferents tasques a realitzar. Aquest itinerari de cures es revisa de manera periòdica per ajustar- lo als canvis físics i vitals de les persones ateses i entorns cuidadors.

Oferim

—Persones titulades i amb experiència, amb horaris amplis, flexibles i adaptables.
—Serveis complementaris i especialitzats en l’àmbit de la salut i el treball de la llar.
—Suport i seguiment personal i emocional a les persones usuàries i entorns cuidadors.
—Assessorament i consultoria per a què la gent gran i persones amb necessitats intensives de cura puguin continuar vivint a casa seva i participar d’activitats significatives.

Descarrega el catàleg complert

Formulari de contacte

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Formen part de Cura Digna

Amb el suport de