ALTERNATIVES DE CONSUM RESPONSABLE

El relat que aquí us presentem és una versió del clàssic «La rebelión de las lavanderas» de John Yeoman i Quentin Blake. Si no el coneixeu, és un text fresc i reivindicatiu molt útil per explicar la revolució als infants.

Aquest darrer clip gira entorn a les alternatives autoorganitzades que promouen el consum responsable de cures, i té per objectius donar visibilitat a les iniciatives que funcionen amb criteris de qualitat laboral i de serveis, des de la proximitat.

Des del setembre de 2019, una desena de projectes treballen conjuntament des del grup «Impulsem la intercooperació al sector cures». Sota aquest paraigües trobem diversitat d’iniciatives de naturalesa col·lectiva i democratitzadora. Us les presentem!

En primer lloc, trobem els projectes de reconeixement de drets com Sindillar i la coordinadora per la inserció laboral Anem per feina; en segon, les cooperatives de treball i experiències d’autoorganització laboral com les cooperatives Mujeres Palante, Clara Ser Gran, Ca l’abril, CoopNet i Integral Centre Mèdic; l’associació Més Que Cures, i el grup Som amb tu. Per últim, trobem les iniciatives de tipus comunitari com l’associació Hospice.cat i el grup de suport mutu La colla cuidadora. Juntes treballen per construir un espai de trobada entre treballadores del sector, usuàries de serveis i cuidadores no-professionals.

Al març de 2021 van impulsar la campanya «Prescrivim cura digna», orientada a difondre el catàleg de serveis conjunts que ofereixen les diferents entitats, i a promoure que des dels serveis públics es recomani el consum responsable de cures i es reconegui el valor social del treball que estan fent.

El consum responsable de cura vol reforçar la idea que les persones, famílies i comunitats podem donar suport des de la quotidianitat dels consum domèstic a projectes que promouen l’ocupació de qualitat, amb criteris de justícia laboral, proximitat i la qualitat del servei. Les pràctiques transformadores més destacables que identifiquem són la contractació de les treballadores en el Règim General de la Seguretat Social, i l’acompanyament a les famílies i unitats de convivència per a l’apoderament en la tasca cuidadora, o l’enxarxament amb projectes de suport mutu de proximitat, que ajuden a combatre l’aïllament social que viuen les usuàries de serveis i les cuidadores durant els processos de cura de llarga durada.

               

Tot i així, sabem que les famílies tenim una capacitat de consum limitada, raó per la qual és fonamental comptar amb el suport de les administracions públiques i aconseguir canvis estructurals que transformin les regles del mercat. En aquest sentit, apel·lem a la incorporació de criteris feministes i solidaris en els plecs de Compra i Contractació Pública Responsable i instem a les persones beneficiàries de la Llei de Dependència a sol·licitar rebre serveis a domicili mitjançant la Prestació Única Vinculada (PEV) via entitats de l’Economia Social i Solidària sense ànim de lucre.

 

Apostem per una contractació pública que vetlli per treballar amb empreses que contribueixin als objectius del benestar i la cohesió social, la reducció de les desigualtats, la no-discriminació i la sostenibilitat ambiental. La contractació pública pot contribuir enormement a eliminar les desigualtats i discriminacions de gènere i procedència en el mercat laboral, i reconèixer el valor social dels projectes que generen ocupació amb millors condicions contractuals i retributives i menor parcialitat de les jornades, i faciliten la conciliació de la vida familiar, domèstica i professional a les treballadores. De manera especial, en sectors d’activitats participats de manera majoritària per dones, migrades i de classes populars, com és l’àmbit cures.

 

Necessitem sumar complicitats per ampliar la base social dels projectes que construeixen una cura de qualitat que millora la qualitat de vida d’usuàries i treballadores. Us convidem a conèixer els projectes, esdevenir usuàries de serveis d’aquelles iniciatives que són proveïdores de la Llei de Dependència i instar a l’administració pública a comprometre’s amb la igualtat i la justícia social.